16. zsoltár

16. Zsoltár

1 Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!


2 Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.


3 A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.


4 Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.


5 URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.


6 Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.


7 Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.


8 Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.


9 Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.


10 Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.


11 Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.