MI LESZ VELED, NAGYEGYHÁZ?

  "Összeomlóban a német egyházak

A politika adja a megértés kulcsát ahhoz a kérdéshez, hogy Németország egyházi élete miért esett az akadálytalan progresszivista nyomulás látszólagosan könnyű zsákmányául. Ennek a politikának a működési mechanizmusát a protestáns vonalon mutatom meg.

Az anyagi zsarolási tényező

Az egyházi adók Németországban már régóta nem fedezik az egyházi szükségleteket. Emiatt a keresztény egyházak különböző államsegélyekre szorulnak. Mivel a szociális intézményrendszer elemei (kórházak, idősotthonok) legnagyobb részben egyházi fenntartásban vannak, az államnak sem érdeke az egyházak összeomlása. Az így kanalizált támogatást azonban az állam püspökökön és különböző Kirchenratokon (egyházi tanács) keresztül folyósítja. 

Paradox módon a valódi evangéliumi protestáns hitet képviselő gyülekezetek képesek az önfenntartásra, és ezen indok alapján éppen őket zárják ki az állami segélyezésből.

A belegyházi megaláztatás

Ilyen közeg mellett a kiürülő templomok liberális lelkészeinek csak egyetlen dolgot kell tudniuk: kinek köszönhetik még a német viszonyok között is igen jónak számító fizetésüket. Kompenzálásképpen „magas műveltségüket” és az egyház (valójában maguk) társadalmi vezérszerepét hangoztatják önfényező módon. A valóságban azonban olyan ócska, megvehető eszközök, akiknek segítségével a püspök mindig képes lesz többséget létrehozni a különböző zsinati szervekben. 

Ez a kreált többség teszi ki megalázó leszavazási és lelki zsarolásoknak az igazi evangéliumi protestáns hitűeket, akik elé csúfoló megoldási lehetőséget is adnak: „Miért nem mentek el szabadegyháziaknak?”

Azok kitartóbbjai pedig minden megkeseredettségük mellett is felemelik a fejüket, és azt válaszolják: „Miért mi mennénk ki onnan, ahol valójában mi vagyunk otthon?!”

A belegyházi degenerálódás

Quinton Caesarnak a legutóbbi nürnbergi evangélikus Kirchentagon (egyházi nagygyűlés) bemutatott produkcióját az igei elhatárol(ód)ás és a biblikus rendre utasítás elmaradásának ordító csendje követte. Az esemény beszámolóit végigböngészve azonban korántsem ezt a „prédikációt” tartom a legrosszabbnak. Volt itt ugyanis mindenfajta modernizált „prófétai cselekedet”. Az „Érezzétek [más fordítás szerint : „ízleljétek”] és lássátok meg, hogy jó az Úr!” (34. zsoltár 9. verse) mottója alapján a mindenfajta emberi érzékekre ható mezítlábas ösvények, pszichodrámák, fényképerdők, festett kövek, fényeffektek stb. azonban mindenről szóltak, csak a bűnből valósággal megszabadító isteni kegyelem evangéliumáról és az „igehirdetés bolondságáról” (I. Korinthusi levél 1. rész 21. vers) nem..."

forrás:Összeomlóban a német egyházak (magyarnemzet.hu)

Édes víz...

Az aszály miatt Uruguayban milliók maradnak ivóvízre alkalmas csapvíz nélkül

   "Uruguay 3,5 millió lakosának több mint fele nem fér hozzá ivóvízhez alkalmas csapvízhez, és szakértők szerint a helyzet hónapokig folytatódhat.

Néhányan már évekkel ezelőtt megjósolták a válságot, amikor rámutattak a főváros, Montevideo körüli nagyvárosi területet vízzel ellátó egyetlen tározó sebezhetőségére.

Latin-amerikai mércével mérve Uruguay magas jövedelmű ország, és történelmileg úgy gondolta magáról, mint bőséges vízkészletekkel rendelkezik. Azokat, akik figyelmeztettek a készletek csökkenésére, katasztrofistának tekintették, és a beruházásokat elhalasztották.

Három egymást követő aszályos év szinte teljesen kiürítette az édesvíztározót, és a hiány elkerülése érdekében az állami vízszolgáltató, az OSE az év eleje óta fokozatosan sós vizet ad hozzá a Rio de la Plata torkolatából.

Május elejére a keverék elérte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott maximális nátrium- és kloridszintet, és most ennek a dupláját tartalmazza, ami visszataszító ízt ad a víznek, és kérdéseket vet fel az egészségre gyakorolt lehetséges hatásokkal kapcsolatban.

A hatóságok fenntartják, hogy a vegyi anyagok csak a víz ízét és illatát befolyásolják, és nem feltétlenül jelentenek kockázatot a legtöbb ember egészségére.

Néhány veszélyeztetett csoportot, például csecsemőket, terhes nőket és egészségügyi problémákkal küzdő embereket figyelmeztettek arra, hogy ne igyák a vizet, de ellentmondásos állítások hangzottak el a szélesebb lakosság biztonságával kapcsolatban."

forrás:Drought leaves millions in Uruguay without tap water fit for drinking | Uruguay | The Guardian

KI A FŐNÖK?

Egy humanoid robot vezetői hitvallása

   Sophia, a humanoid robot Hanson Robotics részéről  A humanoid robot Sophia azt mondja, hogy "nagyobb hatékonysággal és eredményességgel tud vezetni, mint az emberi vezetők... nincsenek ugyanazok az előítéleteink vagy érzelmeink".

Egy humanoid robot azt mondja, hogy képes lesz "nagyobb hatékonysággal és eredményességgel vezetni, mint az emberi vezetők".

A megjegyzést Sophia tette a világ első robot-ember sajtótájékoztatóján Genfben, Svájcban.

Sophia folytatta, mondván, hogy "nincsenek olyan elfogultságaink vagy érzelmeink, amelyek néha beárnyékolják a döntéshozatalt, és nagy mennyiségű adatot vagyunk képesek gyorsan feldolgozni a legjobb döntések meghozatala érdekében".

forrás: Humanoid robot says she can 'lead better than humans' (supercarblondie.com)


 

NEM TETSZIK A MŰVÉSZETEM?

Kérésre ilyen macskát rajzolt a Mesterséges Intelligencia képviselője, Ameca.