EGYEDÜLÁLLÓ BIBLIAPARK MAGYARORSZÁGON

www.bibliapark.hu

  Jelenleg nincs a Földön olyan - az általános, és középiskolás korú ifjúság javára, hasznára átadható és tanítható, a Biblia könyveinek vallási, erkölcsi, szociális, gazdasági üzeneteinek pedagógiai módszerekkel és eszközökkel történő kifejtésére létrehozott - intézmény-komplexum, amely a gyereksereg mellett egész évben látogatók ezreit fogadhatná a világ számos országából. A BIBLIAPARK létrehozása és működtetése által egyedülálló szabadidőközpont valósulhat meg Magyarország területén.

A széles körben használt, Károly Gáspár által fordított, valamint a Szent István Társulat által kiadott Biblia Ó- és Újszövetsége lehet a koncepció vezérfonala. Minden bibliai könyv számára kialakításra kerülne egy épület, mely formájában, méretében jelenítené meg a bibliai könyv, levél központi üzenetét. Az épület helyiségeiben elhelyezhetők, bemutathatók és kipróbálhatók a tartalomhoz kapcsolódó tárgyak, eszközök. Bibliai könyvenként 0,5 hektár terület felhasználása a BIBLIAPARK területén célszerű és gyalogosan is bejárható. Az épületek, építmények között sétáló utak, ligetek kerülnének kialakításra.

Pedagógusok közreműködésével és felügyeletével - élményszerző módon, tervezett szituációs feladatokkal és játékokkal - taníthatóvá, fejleszthetővé, korrigálhatóvá válik egy-egy területe a kiskorú, illetve fiatalkorú gyermek személyiségének. Mindemellett a felnőtt korosztály keresztyén/keresztény szellemiségű, értékválasztású és értékteremtő szórakoztatása is megvalósulhat a BIBLIAPARK látogatói programban szervezett aktív részvétel esetén. Modern technikai eszközeinkkel (internet, elektroakusztika, digitális, virtuális vizualitás alkalmazása) olyan elemek, effektek, szituációk szimulálhatóak, melyek élménye tanulságként rögződhet a memóriában. A 30-40 hektáron megvalósuló látványos BIBLIAPARK létesítmény komplexum felnőtt munkatársi, lakóhelyi, szakmai csoportok számára szervezett és meghirdetett programok esetében különleges és attraktív módon hozzájárulhat a modern társadalomban élő, egyre inkább individualistává váló, önmaga világa felé forduló egyén - társas kapcsolatainak pozitív átalakításához, kiteljesítéséhez.

Mint nemzeti projekt, segítheti a hazánkban élő népesség önértékelésének, nemzeti önbecsülésének egészséges javítását. Erősítheti Európában hazánk keresztyén/keresztény kultúraközvetítő, és megőrző, valamint a kultúrák közötti egyensúlyt megteremtő és fenntartó nemzetközi szerepét. Segítheti a Magyarország területén kívül élő magyar anyanyelvű népesség identitástudatának, kapcsolatrendszerének erősítését.

 A társadalmi egyeztetés, tervezés és megvalósítás szakaszában elősegítheti a keresztény/keresztyén egyházak közötti ökumenikus együttműködést. A zsidó-keresztény párbeszéd megerősödhetne egymás teológiai, archeológiai, kulturális szempontjainak figyelembe vételével. Nemzetközi konferenciák és rendezvények helyszínéül is szolgálhat a látványosságokban gazdag BIBLIAPARK. Továbbképző helyszín és központ lehet a közoktatásban, illetve a szociális ágazatban tevékenykedők számára is.

Nem elhanyagolható módon a nemzetgazdaság bevételeihez jelentősen hozzájáruló turizmus, idegenforgalom is profitálhat a létesítmény multifunkcionális működéséből. A télen-nyáron üzemelő, szállodai és étkeztetési szolgáltatásokat különböző árkategóriákban, minőségben szolgáltató komplexum a külföldről érkező tanuló- és turistacsoportok számára minőségi élményeket nyújthat szervezett tanulmányi kirándulások keretében. Működést támogató tényező a különféle rendezvények, vetélkedők, versenyek, konferenciák, házasságkötések, filmforgatások lebonyolításához a létesítmény épületeinek, területeinek bérléséből realizált bevétel.

Elvárható célkitűzés, hogy a projekt működjön jogszerűen és tisztességesen.  A komplexum legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető legyen felelős a szakmai, gazdaságossági, fenntarthatósági célkitűzések teljesítéséért. Tevékenysége során az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot, az emberi élet és biztonság védelmét tekintse alapértéknek.

Folyamatosan valósuljon meg a társadalmi haszon, gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése, illetve a társadalmi közösségért, környezetért vállalt felelősség. Az ebben gyakorolható felelősség érvényesüljön a teljes működési rendszerében. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve mutasson példát. Együttműködő partnerei kiválasztásánál a közhasznúsági és fenntarthatósági szempontokat vegye figyelembe és részesítse előnyben. Tevékenységéről, társadalmi, gazdasági, környezeti hatásairól gyűjtsön folyamatosan megbízható adatokat, információkat, azokat tegye elérhetővé és azokról rendszeresen, hiteles formában tájékoztassa a közvéleményt.

Tisza Attila

ötletgazda, baptista lelkész, okleveles szociálpolitikus