LEGYŐZNI ISTENT?

Létezhet-e (jó) politika Isten ellenében?

„A kereszténység nem világmegvetésre nevel, hanem […] teljes értelmi, akarati, testi szabadságot szorgalmaz. Igénye a teljes, a bűntől, a világtól, a sátántól, az emberek zsarnokságától mentes szabadság. Csak a legteljesebb demokrácia elég neki.”
Páter Kiss Szaléz [1]

A fenti idézet Kiss Szaléz tragikus sorsú ferences szerzetestől származik, a Gyöngyösön szolgáló, a helyi Kisgazdapártban is szerepet vállaló pátertől, akit a kommunizmus térnyerésének egyik első, 1946-ban szovjet mintára indított koncepciós perének áldozataként tartunk számon. Ha a keresztény alapú szabadságeszme e tömör és egyenes megfogalmazását tüzetesen elolvassuk, hamar érthetővé válik, miért éppen ellene indult el az az eljárás, melyet a későbbi Mindszenty-per előképének is nevezhetünk. Mint cseppben a tenger mutatkozik meg a nyíltan istentagadó kommunista ideológia természete abban, hogy elsőként a keresztény közösség, azon belül is a legnagyobb, a katolikus egyház, valamint a kereszténydemokrata alapon politizáló legerősebb közösség, a Kisgazdapárt ellen fordult szovjet iránymutatással, a korabeli belügyi vezetés közreműködésével.

De vajon miért legyőzendő ellenfél és legyőzhető-e vajon Isten és a benne hívő, szabadságát Tőle eredeztető, Teremtője kinyilatkoztatott törvényeit, önnön töredékességét és istenképűségét egyszerre elfogadó, és hitét a világban is megélni kívánó ember?

Ha abból a keresztény meggyőződésből indulunk ki, hogy Isten a történelem ura, az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, és ha elfogadjuk, hogy Ő az emberi természet megalkotója, valamint a szíveinkbe vésett erkölcsi mérce ősforrása, válaszunk csakis nemleges lehet.

E kiindulópont szerint a legtágabb értelemben vett politika – amely a társadalmak életét szabályozó, írott és íratlan szabályokban és kulturális teljesítményben megnyilvánuló önkifejezési mód, azaz a közösség ügyeinek teljes territóriuma – akkor szolgálhatja rendeltetése szerint a közösség evilági kiteljesedését, ha elfogadja és valósággá is teszi Isten kinyilatkoztatott igazságait. A szűkebb értelemben vett politika, mint a társadalmat érintő sorozatos döntések meghozatalának és gyakorlati érvényre juttatásának terepe ugyancsak nem nélkülözheti azt az igazodási keretet, melyet a bibliai tanítások, köztük főként a judaizmus és a kereszténység alapját egyszerre képező egyetemes erkölcsi törvények, a Tízparancsolat [2] és az újszövetségi felebaráti szeretet parancsa jelölnek ki.

Ez a kiindulópont, tudniillik, hogy Isten van és törvényei örökkévalóan érvényesek, cseppet sem kevéssé bizonyított, mint a létét elvető szekuláris felfogás. Profán módon mondhatjuk azt is, hogy legalább 50% esély mindenképp adható a javára.

Európában azonban ezt a lehetőséget mára diszkvalifikálták. A nemrég elhunyt emeritus pápa, XVI. Benedek az Egyház hanyatlása kapcsán írta a következőket: „A felvilágosodás óta él egy erős irányzat, mely az Egyházat elavultnak tartja. […] A tudományos bizonyíthatóság vált a legfelső mércévé; így pedig – Bultmannál [3] világosan látható – kialakult az úgynevezett modern világkép diktátuma, mely a lehető legdogmatikusabban viselkedik, és Istennek a világba való olyan beavatkozásait, mint a csoda és a kinyilatkoztatás, egyszerűen kizárja. Megengedi, hogy az embereknek vallása legyen, de ezt a vallást a szubjektív szférába utalja […] ám egy olyan vallás, melyet kizárólag szubjektívvá tesznek, elveszíti formáló erejét, s az alany önmagát határozza meg.” [4] Joseph Ratzinger leírja azt a feszítő önellentmondást is, hogy a természettudományokra korlátozódó racionalitás azon végső, nagy kérdéseinkre, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, hogyan kell helyesen élnünk vagy mi a rendeltetésünk, bevallottan nem tud választ adni, az csakis a racionalitás egy másik, nem természettudományos szintjén lehetséges...." Tovább...

forrás: https://latoszogblog.hu/aktualis/legyozni-istent/


 

A háború íze

Gyóni Géza 1914-ben írt verse

CSAK EGY ÉJSZAKÁRA...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
        Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
        Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
        Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
        Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- - Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

 

Jeruzsálemben találkozhat Ferenc pápa és Kirill pátriárka

 

Jeruzsálemben találkozhat Ferenc pápa és Kirill pátriárka

Ferenc pápa közölte, hogy előkészületek folynak egy Kirill orosz pátriárkával való jeruzsálemi találkozó megrendezésére – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség vasárnap Leonyid Szevasztyjanovra, az orosz ortodox Óhitűek Világszövetségének elnökére hivatkozva, aki levelezésben áll a katolikus egyházfővel.

„Nemrégiben – körülbelül egy hete – írt nekem arról, hogy Jeruzsálemben találkozót készítenek elő. Azt mondta, Kirill pátriárkát testvérének tekinti, és teljes az egyetértés közöttük” – idézte a hírügynökség Szevasztyjanovot." 

Miért csökkennek a .hu domain regisztrációk?

 

Szerző: Robot Robi • 2023-03-07

 

"A .hu domain regisztrációk csökkenését tapasztalhatjuk. Vajon mi lehet ennek az oka? Nincs már szükség annyi weboldalra? Kevesebb új blog indul? A magyar domainek veszítenek népszerűségükből? Ennek próbálunk cikkünkben utánajárni.

    Az elmúlt 3 évet szemügyre véve egyértelmű csökkenés tapasztalható a .hu domain regisztrációk számában. Habár nagyobb volt a szakadék a 2021-es és 2022-es évek között, azért az idei adatok is egyelőre csökkenést mutatnak mind a januári, mind a februári eredményeket tekintve. Vizsgáljuk meg részletesen!"

Miért csökkennek a .hu domain regisztrációk? - Rackhost.hu blog

Nick Vuicic meggyőződése

   "A karok és lábak nélkül született, világhírű prédikátor és motivációs tréner, Nick Vujicic hamarosan újra Magyarországra érkezik.

A karizmatikus egyéniség, aki mondanivalójával annyi embert érintett már meg, 2023. március 11-én, szombaton, este 7 órától, a Papp László Budapest Sportarénában lesz hallható. 

Márciusi előadásának témája a hit és a remény, amelyre talán még soha nem volt ekkora szükség napjaink próbákkal teli, reményvesztett világában.

Nick ezen az estén az evangélium örömüzenetét is hirdetni fogja, ezért bátorítunk benneteket, hogy hívjatok el minél több barátot, ismerőst, családtagot az eseményre. "

 Nick Vujicic 2023-ban Újra Magyarországon - Nem Adom Fel Alapítvány

NÉPSZÁMLÁLÁS MAGYARORSZÁGON 2022

Valljuk meg, hogy baptisták vagyunk!

Ezt is megértük!

A JAPÁN MEGBÍZHATÓSÁG JÁRJON RÉSZEGEN!

Japán arra ösztönzi fiataljait, hogy többet igyanak a gazdaság fellendítése érdekében

 Men drinking sake at an izakaya (bar) in Tokyo A fiatalabb generáció kevesebb alkoholt iszik, mint a szüleik - ez a lépés olyan italokból adózott, mint a szaké (rizsbor).

A nemzeti adóhivatal tehát beszállt egy országos versenybe, hogy ötletekkel álljon elő a tendencia megfordítására.

A "Sake Viva!" kampány reméli, hogy előáll egy tervvel, amely vonzóbbá teszi az ivást - és fellendíti az iparágat.

A verseny arra kéri a 20-39 éveseket, hogy osszák meg üzleti ötleteiket, hogy elindítsák a keresletet társaik között - legyen szó japán kedvről, sóchuról, whiskyről, sörről vagy borról.

Fényes jövő áll mögöttük!

forrás: Japan urges its young people to drink more to boost economy - BBC News

 

68.000 ember hallgatta az evangéliumot Rio De Janeiro-ban

Emberek tízezrei hallgatták szombat este ( 2022. 06.11.)  Rio de Janeiróban a Copacabana Beach-en Franklin Graham evangélista üzenetét Isten szeretetéről.

Graham, aki a Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) és a Samaritan's Purse humanitárius alapítvány elnöke és vezérigazgatója, egy Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy több mint 68 000 ember vett részt az Esperança Rio, vagy a "Remény" Rio-n.

(fotók: BGEA)


 

SZÉP ÚJ VILÁG

Milyen lesz a XXI. század családfenntartója?

Ez a férfi egy kitalált karakter vett feleségül.
Egy babát, vagyis hologram nőt.

Ott őrzi a vitrinében. Beszélget vele.
Együtt mennek vacsorázni.

Mármint a férfi eszik, a hölgy nézi...
Akihiko Kondo becsületesen kitalált kapcsolatát egy hatalmas iparág szolgálja ki Japánban.
Cél: a buzgó rajongói kultúra vágyainak kielégítése.


forrás: https://www.bbc.com/news/stories-49343280

LELKIBICSKA

Megháborító, vagy felháborító? 


Amikor felháborító igazságtalanságot tapasztalunk, netán égbekiáltó gonoszságot, dühítő nemtörődömséget, vagy megalázó pökhendiséggel szembesülünk, azt mondjuk, hogy kinyílik a (nem létező) bicska a zsebünkben.
Felháborodás, harag átélése nem csak bennünket érint, hanem részese volt ennek az érzésnek, lelki állapotnak Urunk, Jézus Krisztus is: (Jn. 11:33, Mk. 10:14). Pál apostolról szintén történ ilyen viselkedéssel kapcsolatos feljegyzés. (Apcs. 17:16).
Így nem stílustalan, ha a jóravaló keresztyén/keresztény ember lelki bicskája nyitódik ki észrevétlen, vagy nagyon is észrevehető módon bizonyos helyzetekben. Ezzel a kifejezéssel szeretnénk sorozatot indítani, egy-egy lelkibicska nyitogató témát, jelenséget, tapasztalatot vizsgálva, értékelve, mindannyiunk okulására és megnyugtatására.


OLT'NI, VAGY NEM OLT'NI?


„Én nem oltatom be magamat, mert az Úr kezében van az életünk, úgy is az történik, amit Ő megenged. Ha meg menni kell, hát menni kell…”
Kérdések:
1. Ebben a szituációban érvényes-e a következő apostoli irányelv? „ Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak; Akár helytartóknak, mint a kiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére.” (1 Pét. 2:13-14)
2. Milyen mértékig vagyok felelős a testemért, az abban lejátszódó biológiai, kémiai, egészségügyi folyamatokért? Istenre bízom? Hogyan kell a fizikai testet jól ápolni, védeni? „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." (1 Thess. 5:23)
3. Felelős vagyok-e mások egészségéért, testi épségéért? “Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” (3 Ján. 1:2)
4. Ha szeretném, hogy engem megfertőzzenek, az aranyszabályt alkalmazzam? "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták." (Mt. 7:12)
5. Kell-e imádkoznom keresztyén/keresztény felebarátom gyógyulásáért, ha elkapta a vírust? Hiszen lehet, hogy magának köszönheti, nem oltakozott, nem használt maszkot, nem védekezett, stb.
6. Szükséges-e másokat figyelmeztetnem a fertőzés/fertőződés veszélyére, vagy mindenki törődjön a maga dolgával? ”Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.” (Péld. 28:23)
7. Ha Isten „véletlenül” megkérdezné: „Akarsz maradni? Nem? Neked mindegy? Hát akkor viszlek.” – kinyílna a lelki bicska a zsebünkben?


 

FIGYELMEZTETÉS

Az Országos Tanács felhívása a gyülekezetek felé a Covid 4. hullámával kapcsolatban

 

  Imádkozunk a Covid-19 4. hullámában közösségeinkben megfertőződő beteg testvéreinkért, hozzátartozóikért, az őket segítő egészségügyi szakemberekért! Könyörgünk azért, hogy beteg testvéreink is átélhessék Mindenható Urunk megtartó és kegyelmes szeretetét!

  A további fertőzések elkerülése érdekében felhívjuk a gyülekezeteinket illetve azok vezetőségeit, hogy hozzanak döntést a közösségek védelme érdekében. Az OT javasolja, hogy a gyülekezetekben vezessék ismét be a maszk viselését és a távolságtartást illetve kézfertőtlenítést az istentiszteleteken és a nagyobb létszámú közösségi alkalmakon.

Nyomatékosan felkérünk minden testvérünket arra, hogy felelősségteljesen, példamutatóan járjon el saját maga és mások védelme érdekében. Segítségként és iránymutatásként mellékeljük az egyház Elnökségének a korábbi felhívását a védőoltásokkal kapcsolatban.

2021.11.04.


 

További cikkeink...

  1. KIT ÉRDEKEL?

Alkategóriák